วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

นางจอมขวัญ   ทองอยู่ยืด
ชื่อเล่น    ขวัญ
ภูมิลำเนา   คนแม่กลอง
ตำแหน่ง  ครู ป.ป.
สอน  ภาษาไทย ม.6
mail : jomkant14@gmail.com

ความฝันของคนเพ้อฝัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น